تلفن : 09177054727
امداد خودرو 24 ساعت شبانه روز فعال است
راه تشخیص لاستیک نو با لاستیک انباری
  • 1400/02/27
  • 2836

راه تشخیص لاستیک نو با لاستیک انباری

تنها راه تشخیص یک لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری، علاوه بر ثبت تاریخ ساخت که مشخص کننده زمان تولید لاستیک توسط تولید کنندگان است و اکثرا نیز توسط مصرف کننده‌های نهایی تشخیص داده نمی‌شود.
در جداره بیرونی لاستیک‌ها یک عدد ۴ رقمی درج شده که مشخص کننده زمان تولید است، این عدد بر اساس سال و هفته تولید مشخص می‌شود، دو رقم اول از شما چپ تعداد هفته و دو رقم آخر، سال تولید را نشان می‌دهد.
به عنوان نمونه اگر بر روی تایر خودرویی عدد ۱۷۱۹ درج شده باشد، این تایر در ۱۷ امین هفته سال ۲۰۱۹ تولید شده است، اگر این عدد ۳ رقمی باشد زمان تولید تایر خودرو به قبل از سال ۲۰۰۰ باز می‌گردد.
در اصل لاستیک انباری با لاستیک تازه تولید شده هیچگونه تفاوت ظاهری ندارد و تشخیص زمان تولید لاستیک تنها توسط تاریخ مندرج بر روی لاستیک قابل تشخیص است.
طبیعتا در صورت درج نشدن این تاریخ بر روی دیواره تایر یا غیر معمول بودن شیوه حک شدن اعداد، باید به تقلبی بودن تایر مذکور شک کرد!
 
تماس فوری با امداد خودرو